Algemene voorwaarden & privacyverklaring

Lessen en evenementen

Boekings- en annuleringsvoorwaarden evenementen

 • Door een order te plaatsen via de webshop op www.ylva-yoga.com bevestigt de koper deelname aan een evenement (retreat, workshop en anderen) en verklaart de deelnemer zich akkoord met de voorwaarden. Na het plaatsen van een order is de koper verplicht tot betaling. Florissana BV ontvangt de betaling binnen de 7 dagen na het bevestigen van de online order. Indien de betaling niet ontvangen werd, wordt de bestelling geannuleerd.
 • De inschrijving is definitief als de betaling goed ontvangen werd door Florissana BV.
 • Participatie in een evenement is vrijwillig. De deelnemer kan ervoor kiezen een deel van het programma niet mee te volgen. Dit geeft de participant echter geen recht op terugbetaling of recht op compensatie in de vorm van een geldsom of een vervangingsactiviteit.
 • Participanten kunnen terugtrekken omwille van ziekte of persoonlijke redenen. Zij moeten dit ten minste 1 dag voor de aanvang van het evenement communiceren met Florissana BV. Zij hebben recht op terugbetaling van een deel van de inschrijvingskosten:
  • Meer dan tien weken voor aanvang van het evenement: 100% terugbetaling van kosten.
  • Meer dan zes weken voor aanvang van het evenement: 50% terugbetaling van kosten.
  • Meer dan vier weken voor aanvang van het evenement: 25% terugbetaling van kosten.
  • Minder dan vier weken voor aanvang van het evenement: geen terugbetaling van kosten.
 • Florissana BV kan een evenement annuleren mits een grondige reden, zoals ziekte of afwezigheid van een docent. Hierna wordt het inschrijvingsgeld van alle deelnemers teruggestort. De participanten hebben echter geen recht op een andere vergoeding of compensatie.
 • Florissana BV is niet aansprakelijk indien het event minder dan vier weken op voorhand wordt geannuleerd omwille van overmacht (bv. een lockdown omwille van medische redenen). De participanten hebben geen recht op een terugbetaling of vergoeding. Als compensatie krijgt de participant 50% korting op een toekomstig event met gelijkaardige waarde.
 • Florissana BV mag een persoon zonder aankondiging van reden uitsluiten van deelname aan een evenement.
 • Indien participanten zich inschrijven voor een evenement met overnachting waarbij een slaapkamer gedeeld wordt met een andere deelnemer, houdt Florissana BV rekening met de gewenste kamergeno(o)t(en) die doorgegeven werd(en) tijdens de boeking. Daarbuiten kan Florissana BV de kamerindeling volledig zelf bepalen. Man, vrouw of X worden niet gescheiden. Indien de participant een kamer wil delen met een bepaald geslacht, wordt dit bij de boeking doorgegeven aan Florissana BV.
 • De boekingen en prijzen weergegeven voor evenementen van Florissana BV zijn per persoon/deelnemer, niet per kamer of groep tenzij anders vermeldt.
 • Eén of meerdere participanten kunnen een volledige kamer op een evenement met overnachting boeken door alle plaatsen in die kamer aan te kopen. Indien er bijvoorbeeld enkel kamers voor twee personen ter beschikking zijn, dient een participant twee plaatsen te boeken om een kamer voor zich alleen te verwerven. Of indien twee participanten een kamer van zes personen wensen, dienen zij samen zes plaatsen te boeken.

Aansprakelijkheid evenementen

 • Florissana BV draagt zorg voor het correcte verloop van evenementen.
 • Deelnemen in een evenement is op eigen risico. Florissana BV is niet aansprakelijk voor letsels of schade in eender welke vorm als gevolg van het verblijf en/of de activiteiten van de deelnemer, noch voor verlies of beschadiging van eigendommen.
 • Klachten kunnen schriftelijk en gemotiveerd kenbaar gemaakt worden aan Florissana BV. Hierna ontvangt de klager binnen veertien dagen een reactie.

Medische disclaimers evenementen en lessen

 • Fysieke yoga-oefeningen en meditatie die worden begeleid in het evenement zijn vrijetijdsbesteding en zijn geen vervanging voor medische behandelingen of therapie. Indien aanwezigheid van lichamelijke en/of psychische klachten, consulteer een gekwalificeerd arts.
 • Florissana BV wordt op de hoogte gesteld van lichamelijke letsels voor het evenement. Zodat het programma eventueel aangepast kan worden, of er persoonlijke aanpassing voorzien kan worden.
 • Luister naar je lichaam. Neem lichamelijke klachten serieus en forceer niets.

Wijzingingen in programmatie evenementen

 • Florissana BV kan wijzigingen aanbrengen in het programma van een evenement. Dit kan omwille van ziekte of afwezigheid van een docent of een andere gegronde reden. Participanten worden per mail ingelicht over eventuele aanpassingen.
 • Eventuele dagplanningen die online worden weergegeven zijn niet definitief en kunnen tijdens het evenement afwijken.

Huisregels evenementen en lessen

 • Florissana BV laat roken binnenhuis niet toe tijdens evenement. Eveneens is drugsgebruik of overmatig alcoholgebruik niet toegelaten.
 • Tijdens het evenement zullen alle maaltijden strikt vegan zijn. Het is niet toegestaan zelf vlees (inclusief vis), zuivel, ei, honing of andere etenswaren afgeleid van dierlijke producten mee te nemen.
 • Zoals de yama’s en niyama’s van het achtvoudige yogapad aangeven, hebben we respect voor mens en dier. Ongeacht religie, ras, opvattingen, diersoort, geaardheid, geslacht. Florissana BV is respectvol naar alle deelnemers en verwacht van de participanten hetzelfde.
 • Florissana BV huurt voor evenementen met zorg uitgekozen ruimtes. Behandel de locatie en omgeving met zorg en respect. Eventuele schade wordt op de veroorzaker verhaald.
 • Participanten die ervoor kiezen de huisregels te negeren of aanwijzingen van personeel of Florissana BV niet opvolgen, kunnen gevraagd worden het evenement onmiddellijk te verlaten. Deelnemers hebben in dit geval geen recht op compensatie of vervangingsactiviteiten.
 • Florissana BV laat toe video/film of geluidsopnames te maken indien vooraf gemeld aan de yogadocent of personeel.

Algemeen privacybeleid

 • Florissana BV gedraagt zich overeenkomstig de wettelijke bepalingen tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens.
 • De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens van de deelnemers is Florissana BV, Herenstraat 4, 3830 Wellen.
 • Florissana BV verzamelt persoonsgegevens (e-mailadres en naam) van zijn deelnemers en/of geïnteresseerden via WordPress en MailChimp voor het beheren van een e-maillijst. Deze wordt gebruikt voor het uitsturen van nieuwsbrieven, het informeren over lessen of events of andere aankondigingen. Deze gegevens zijn voor intern gebruik en worden nooit met derden gedeeld. De gegevens komen in de lijst indien de participant zichzelf inschrijft via de website of een evenement via de website heeft geboekt. Gegevens wijzigen of verwijderen uit deze lijst kan ten alle tijde op eenvoudig verzoek. Uitschrijven kan altijd via een link onderaan de mails die men via MailChimp ontvangt van ‘Ylva Yoga’.
 • Florissana BV verzamelt uitgebreidere persoonsgegevens indien een deelnemer zich inschrijft voor een evenement via de website. Deze gegevens kunnen vernietigd worden op eenvoudig verzoek.
 • Florissana BV kan tijdens events en yogasessies foto’s (laten) nemen en video opnames (laten) maken. Deze kunnen door Florissana BV gebruikt worden ter informatie, voor promotie- en opleidingsdoeleinden op sociale media, de website, in brochures, nieuwsbrieven, publicaties en pers.
 • Florissana BV maakt op zijn website mogelijk gebruik van cookies die erbij helpen de website optimaal te laten functioneren. Als bezoeker kan het gebruik van cookies geweigerd worden via browserinstellingen.

Florissana BV (BE 0677.630.122) onder leiding van Jana Broeckx is verantwoordelijk voor de ‘Ylva Yoga’ brand. ‘Ylva Yoga’ werd tot stand gebracht in samenwerking met Rozas (eenmanszaak) van Noélie Lanckneus.

Vragen? Contacteer ons via hello@ylvayoga.com.